Fidan Ekim Noktaları

Neden Ağaçlandırma

Günümüzde enerji kaynağı olarak kullanımı giderek artan fosil yakıt kullanımı ve bunun sonucunda meydana gelen atmosfere aşırı miktarda karbon salınımının sonucu olarak atmosferde sera gazı yoğunluğu aşırı derecede ve doğal olmayan bir şekilde artmıştır. Bu artışın sonucunda ise etkisini gittikçe artıran ve dünya genelinde iklim değişikliklerine neden olan küresel ısınma olgusu meydana gelmiştir. Dünya genelinde bugüne kadar yapılan bilimsel araştırma sonuçlarına göre insanlığın en önemli sorunu haline gelen atmosfere aşırı karbon salınımı sorunu ile yani diğer bir deyişle küresel ısınma sorunu ile mücadelede tek silahımız en önemli karbon tutucu olan ağaçların varlığının artırılmasıdır. Bunun sağlanması için dünya genelinde kesilenden daha fazla miktarda fidan dikimi yani ağaçlandırma çalışması yapılması gerekmektedir.

“Neden ağaçlandırma önemlidir? Neden ağaçlandırma yapıyoruz?” sorusuna yukarıda verilen genel cevap dışında ülkemiz koşullarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarının lokal etki ve sonuçlarına da kısaca değinilmesi gerekmektedir. Buna göre ülkemizde yapılacak ağaçlandırma çalışmaları;

  • Kent içi ve çevrelerinde yapılan kent ormanı, yeşil kuşak v.b. ağaçlandırma uygulamaları aşırı iklim olgularını (yüksek sıcaklık veya çok düşük sıcaklık) yumuşatır, havayı nemlendirir bu yönüyle kent havasına toplum lehine olumlu etki yapar, şehirleri daha yaşanılabilir hale getirir;
  • Ülke topraklarında su ve rüzgar erozyonunu önler, barajlara erozyon-sedimentasyon yoluyla toprak akmasını- su tutma kapasitelerinin düşmesini önler;
  • Ormanlar buharlaşma yoluyla hidrolojik döngüyü düzenler, yağmur bulutlarının oluşumuna yardımcı olur;
  • Ağaçlandırma çalışmaları ülke insanının estetik, sportif, gezi, dinlenme v.b. rekreasyonel beklenti ve taleplerine cevap verir;
  • Kent içi ve yol, kaldırım v.b. güzergahlarında yapılacak ağaçlandırma havadaki tozu ve gürültüyü azaltıcı etki yapar;
  • Ağaçlandırma çalışmaları yaban hayatı için gerek yeni habitat alanı yaratması gerekse beslenme ve çoğalma imkanlarını artırması bakımından çok önemli katkılar sağlar;
  • Odun ve odun dışı orman yan ürünlerinin artırılmasını sağlar;
  • Turizm potansiyelini artırır;
  • Yurt savunmasında önemlidir, askeri tesislerin stratejik gizleme ihtiyacına cevap verir;

Ağaçlandırma çalışmaları öncelikle devlete ait olan orman, hali, tarımdışı rezerv v.b araziler üzerinde yapılmaktadır. Bununla birlikte talep gelmesi durumunda belediyelere ait yeşil alanlarda, karayolu refüjlerinde de ağaçlandırma çalışmaları yapılabilmektedir. Vatandaşların kendilerine ait özel arazilerde ağaçlandırma yapma talebinin söz konusu olduğu durumlarda ise Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından ücretsiz orman ağacı fidanı temini ve teknik destek sağlanmaktadır. Ağaçlandırma sahalarının kurulacağı yerler konusunda öncelikle yangın geçiren sahaların izleyen ilk ağaçlandırma sezonunda ağaçlandırılması sağlanmakta sonrasında ise önem sırasına göre sıralama yapılması gerekirse erozyon sahaları, rehabilitasyon sahaları (tahrip olmuş orman sahaları) ve devlete ait hali v.b. araziler tercih edilmektedir. Hayvan otlatması olan sosyal sorunlu bölgelerden ise geçmişte olabildiğince uzak durulmaya çalışılsa da günümüzde ağaçlandırma yapılabilecek devlet mülkiyetinde olan arazi miktarının sınırlı olması nedeniyle bu bölgelerde de gerekli koruma önlemleri alınarak ağaçlandırma çalışması yapılmaya başlanması gerekmektedir. Ağaçlandırma yapılacak alanların mülkiyet ve mevcut durumlarının incelendiği bu ön çalışmadan sonra belirlenen araziler yerinde etüd edilmekte ve arazinin toprak ve jeolojik yapısına uygun arazi hazırlığı (toprak işleme) metodu belirlenmekte ve fidan dikimleri için arazi ve toprak yapısına uygun ağaç türlerine karar verilmektedir. Bu yıl ve belli ise önümüzdeki yıl ekimi yapılacak yer hakkında bilgi, görsel, harita koordinatları? Ülkemizin yarı kurak-kurak iklim zonunda bulunması, şiddetli kuraklık ve yağışlarda yaşanan düzensiz dibe vuruşlar nedeniyle ağaçlandırma tesisi zor, masraflı ve meşakkatli bir faaliyettir. Yağışlarda yaşanan dibe vuruşlar nedeniyle bazı yıllarda ve bazı bölgelerde dikilen fidanların tamamı kuruyabilmekte ve bu tür yerlerde takip eden ikinci ve üçüncü sezonda dahi kuruyan fidanların yerine yenilerinin dikildiği tamamlama çalışması yapılması gerekebilmektedir. Nitekim ortalama yıllık yağışların 250-300 mm dolayında seyrettiği ülkemizde geçtiğimiz 2016 yılı yağış döneminde yağış ortalaması 100-150mm civarında seyretmiş olması nedeniyle dikilen fidanların çoğunluğu kurumuştur.

Kuzey Kıbrıs Çamlıbel Ormanı

map

Önümüzdeki ağaçlandırma sezonunda yapılacak dikimlerin çoğunluğu Gaziler Köyü Tınazdağ bölgesi, Alayköy Sınır Hattı, Kırklar Köyü bölgesi, Hamitköy, Dikmen bölgesi ve Mağusa Çanakkale Göleti çevresinde bulunan ağaçlandırma sahalarında yapılacak tamamlama dikimleri olmak üzere Geçitköy bölgesinde yaz aylarında çıkan orman yangınında tahrip olan sahada yapılacaktır.

Sen de katkıda bulun!

İletişim Formu